Belgelerimiz

Harbut Nakliyat K 1 ve K3 taşımacılık sertifikalarına sahip olarak hizmetlerini gerçekleştiren bir firmadır.

K BELGESİ NEDİR?

K belgesi, ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Ulaştırma Bakanlığı’nca düzenlenen bu belge, karayolu taşıma yönetmeliği değişiklikleri ve ilgili uygulama talimatı gereği karayolu taşıma faaliyetlerinde AB kriterlerine uygun olarak düzenlenmiştir. Yetki belgesi olarak adlandırılan K belgesi, taşıma düzenini ve güvenliğini sağlamak, taşımacılık ile iştigal eden tüm kurum ve kuruluşların haklarını, sorumluluklarını belirlemek, denetimini ve mevcut imkanları daha yararlı şekilde kullanmasını sağlamak amacı ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde gerekli olmaktadır.

K1 Yetki Belgesi belirli bir zaman tarifesine göre veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya taşımacılığı yapan firmalara verilir.

K3 Yetki Belgesi ise ev ve büro eşyası taşımacılığı yapan firmalara verilmektedir.

 

p17 p18